کتاب های منتشر شده توسط آقای دکتر نادر هوشمندیار

کتابهای منتشر شده

 • اثربخشی و چالشهای مدیریت
 • روش تحقیق در مدیریت، مدیریت سیاسی و روابط بین الملل
 • متون تخصصی مدیریت به زبان فارسی
 • روش تحقیق در حقوق
 • اصول بنیادی مدیریت منابع انسانی
 • آشنایی با جهانی سازی
 • Research Method in Management Political Management & International Relations
 • تلفات دموکراسی
 • دستور زبان انگلیسی از مقدماتی تا پیشرفته
 • شیوه ی نوین در فراگیری دستور زبان انگلیسی
 • قدرت کلام
 • توسعه و آموزش
 • هر روز با MBA
 • متون تخصصی مدیریت

کتابهای در حال انتشار

 • مدیریت عمومی و حاکمیت
 • شخصیت ها و رویدادهایی که جهان را متحول ساخت