کتاب های منتشر شده توسط آقای دکتر نادر هوشمندیار

کتابهای منتشر شده اثربخشی و چالشهای مدیریت روش تحقیق در مدیریت، مدیریت سیاسی و روابط بین الملل متون تخصصی مدیریت به زبان فارسی روش تحقیق در حقوق اصول بنیادی مدیریت منابع انسانی آشنایی با جهانی سازی Research Method in Management Political Management International Relations تلفات دموکراسی دستور

اثر بخشی و چالش های مدیریت

این کتاب رساله دکتری نادر هوشمندیار بوده که به زبان انگلیسی نگاشته شده است. دکتر نادر هوشمندیار در این اثر سعی بر این داشته است تا با رویکری علمی تحقیق جامعی در زمینه اثر بخشی مدیران میانی و ارشد صنایع خودروسازی ایران انجام دهد .

روش تحقیق در مدیریت، مدیریت سیاسی و روابط بین الملل

هدف از تألیف این کتاب ارائه روش شناسی نظام مند، برای دانشجویان و کسانی که علاقه به یاد گیری اصول روش تحقیق در رشته علوم انسانی هستند.

متون تخصصی مدیریت به زبان فارسی

کتاب متون تخصصی مدیریت به زبان فارسی دسترسی آسان دانشجویان زبان تخصصی را به دو زبان فارسی و انگلیسی میسر می کند.دکتر نادر هوشمندیار با توجه به سابقه تدریس زبان انگلیسی در دانشگاه های ایران و مشکلات موجود بر سر دانشجویان رشته های کارشناسی ارشد و دکترا برای استفاده از متون تخصصی مدیریت به زبان

روش تحقیق در حقوق

روش تحقیق در حقوق ، پژوهشی است در باب آموزش و پژوهش در زمینه های حقوق جزایی، عدالت جزایی و بطور کلی در حوزه حقوق اجتمایی

اصول بنیادی مدیریت منابع انسانی

با پیشرفت علم و فناوری این دانش بنیادی نیز اصول مدیریت منابع انسانی در دهه اخیر دچار تغییرات اساسی و زیر بنایی گردیده است به گونه ای که کتاب هایی که در چند سال پیش در این زمینه نگاشته شده اند تنها آن هایی که با بهره بردن از اصول و متدولوژی علمی نگاشته شده اند پا بر جا مانده و بقیه قدیمی و منسوخ شده

آشنایی با جهانی سازی

این کتاب با این جمله زیبا چنین آغاز شده است: مردم در نبود عدالت اجتماعی نیمی از زندگی خود را از دست میدهند، ولی در نبود آزادی و صلح همه زندگیشان را از دست میدهند.

Research Method in Management Political Management & International Relations

کتاب فوق ترجمه انگلیسی کتاب روش تحقیق مدیریت، مدیریت سیاسی و روابط بین الملل می باشد که سال گذشته توسط دکتر نادر هوشمندیار به زبان فارسی برای استفاده دانشجویان فارسی زبان منتشر گردیده است. هدف از انتشار متن انگلیسی این کتاب استفاده بهتر و بهینه دانشجویان آشنا به زبان انگلیسی از منابع ارزشمند این

تهران

9°C

مه

امروز :

9°C 9°C

  • دکترای توسعه مدیریت اقتصاد سیاسی از دانشگاه داندی انگلیس

  • دارای مدرک M.Phil در رشته توسعه سیاسی و اقتصادی از دانشگاه برادفورد انگلیس

  • استاد دانشگاه و پژوهشگر

  • کارشناس ارشد بخش تعاون

  • رئیس نمایندگی خانه تعاون گران استان تهران

  • مدیر مسئول مجله تدبیرانه سبقت