متون تخصصی مدیریت به زبان فارسی

کتاب متون تخصصی مدیریت به زبان فارسی دسترسی آسان دانشجویان زبان تخصصی را به دو زبان فارسی و انگلیسی میسر می کند.دکتر نادر هوشمندیار با توجه به سابقه تدریس زبان انگلیسی در دانشگاه های ایران و مشکلات موجود بر سر دانشجویان رشته های کارشناسی ارشد و دکترا برای استفاده از متون تخصصی مدیریت به زبان انگلیسی این کتاب را که در اصل توسط جیمز استونر و ادوارد فریمن نگاشته شده بود پس از ترجمه به دو زبان فارسی و انگلیسی به چاپ رسانده است.کتاب فوق در سال 1388 توسط نشر هزاره سوم در تهران در دو جلد یک و دو مجموعا در 711 صفحه به چاپ رسیده است.