هر روز با MBA

دکتر نادر هوشمندیار استاد دانشگاه ، پژوهشگر ، تحلیلگر مسایل مدیریت و اقتصاد ، نویسنده و مترجم کتب علمی و دانشگاهی است . وی دکترای توسعه مدیریت از دانشگاه داندی (Dundee) انگلستان ، Mpihl در رشته اقتصاد سیاسی و کارشناسی ارشد در رشته روش شناسی در علوم انسانی از دانشگاه برادفورد (Bradford) انگلستان است . وی دارای تالیف ها و ترجمه هایی درباره مدیریت ، اقتصاد سیاسی و روش تحقیق است . فهرست کتاب های تالیفی و ترجمه و سایر آثار در حال اقدام دکتر هوشمندیار در انتهای همین کتاب آمده است .