متون تخصصی مدیریت

 امروزه دانستن یک زبان بین المللی به ویژه زبان انگلیسی برای ارتباطات و گفتگو ، صحیح نوشتن و درست ترجمه کردن ، جزو نیازهای زندگی مردم می باشد ، از سوی دیگر ، فراگیری اصولی آن برای تفکر مدیریت کسب و کار روزانه مفید و کارآمد خواهد بود .

این کتاب برای کلیه دانشجویان رشته مدیریت ( کارشناسی ، ارشد و دکترا ) و مشتاقانی که قصد شرکت در آزمون های تخصصی زبان انگلیسی و به ویژه دوره های TOFEL و IELTS مفید و اثر بخش خواهد بود .