مقالات منتشر شده

رانت اقتصاد‌ی توليد‌ و بخش خصوصی را زمين می‌زند‌

رانت اقتصاد ی توليد و بخش خصوصی را زمين می زند آرمان ملي: مقام معظم رهبري د ر سخنان خود د ر ابتد اي سال 1398 مساله توليد را مساله محوري سال د انستند و شعار سال را به همين مناسبت رونق توليد قرار د اد ند و به تمامي مسئولان، مرد م و بخش هاي توليد توصيه کرد ند که د ر اين سال تمام توان و همت ادامه

ضرورت سنجش کارآمدي در لحظات آخر

دکتر نادر هوشمنديار، استاد دانشگاه: وضعيت کابينه به نتيجه نهايي نزديک شده است. به عنوان يک مدرس دانشگاه و کسي که پيگير بحث هاي متنوع درباره اتفاقات سياسي، اجتماعي و اقتصادي است نميتوانم اين نکته را پنهان کنم که در چند روز گذشته آنقدر درباره کابينه بحث هاي مختلفي وجود داشته است که گاهي احساس ميکردم ادامه

با گذشته عاقالنه برخورد کنید

دکتر نادر هوشمنديار، استاد دانشگاه: تا چند روز ديگر، دور تازهاي از فعاليتهاي اجرايي در ايران آغاز ميشود و مديراني با ويترين و نمايي نو، پا به عرصه فعاليتهاي اجرايي ميگذارند. بهطور قطع اين اتفاق تازه ميتواند خوني دوباره در عروق توسعه کشور باشد و نيرويي تازهنفس را راهي حيطههاي اجرايي کند اما قبل از ادامه

دوضلعي مورد نياز براي ارتقاي توسعه ملي

دكتر نادر هوشمنديار، استاد دانشگاه: تا چند روز ديگر دولت دوازدهم رسما كار خود را آغاز مي كند و به نظر مي رسد بايد فصل تازه اي در توسعه ايران آغاز شود. به عبارتي با توجه به شرايطي كه بر مناسبات و موقعيت هاي توسعه ايراني در همه امور جاري شده است، جز اين نمي شود انتظار داشت كه دولت جديد فارغ از هر ادامه

كارآمدي؛ ملاک واقعي كابينه

دكتر نادر هوشمنديار، استاد دانشگاه: اين روزها بحث كابينه و تركيب آن به نقل محافل اقتصادي، سياسي و اجتماعي تبديل شده و تقريبا هرروز اظهارنظرهاي مختلفي منتشر مي شود كه هركدام به نوعي، شكل خاصي از كابينه را به عنوان دولت مطلوب معرفي كرده است. گروهي معتقدند، حتما زنان بايد در كابينه باشند و گروهي ديگر ادامه

نقد بي دانش، بلاي توسعه

دكتر نادر هوشمنديار، استاد دانشگاه: فقدان نگاه كارشناسي يا فقدان انديشه و محتواي تعقل در مواجهه با هر پديده اي مي تواند موجب دردسرهاي بزرگي شود و روند توسعه را گرفتار اختلال كند. اين مسئله البته اگر از روي ناآگاهي صورت بگيرد، پيامدي دارد و اگر با آگاهي انجام شود به طور قطع با پيامدهاي تلخ تر و ادامه

گوشه اي بر ماجراي تعديل كابينه

دكتر نادر هوشمنديار، استاد دانشگاه: ترميم كابينه، اين روزها نقل هر محفل اقتصادي، سياسي، فرهنگي يا اجتماعي است. به طور قطع بازسازي توان دولت به تغييرات و تحولاتي نياز دارد و بايد مسئولان تصميم گير در دولت و در صدر همه آنها رئيس جمهوري نيز به اين تغيير و تحول انديشه كنند اما آيا ترميم و بازسازي توان ادامه

نقد ديپلماسي به عقلانيت نياز دارد

دكتر نادر هوشمنديار؛ استاد دانشگاه: مقتضيات بين المللي، مناسبات و عقلانيت خاص خود را مي طلبد. به طور قطع در دنياي امروز اين گونه نيست كه بشود به تغيير و تحولات بين المللي با احساسات يا با شكل و شمايل علايق فردي يا خاستگاه عقيده هاي شخصي پاسخ داد. اين نكته را از آن روي مي گويم كه گاهي ديده مي شود ادامه

موشك هاي ايران؛ سفرای ديپلماسي

دكتر نادر هوشمنديار، استاد دانشگاه: ديپلماسي مفهومي پر راز و رمز و پيچيده است كه هم آفرينش آن در مناسبات جهاني، زاده هوش، درايت و تجربه هاي مولد انسان بوده و هم پيش بردن و هدايت آن به سوي آينده، نيازمند هوش و درايت انساني است. براي همين مي گويند كه ديپلماسي در دنياي امروز، صحنه اي از تقابل انديشه و ادامه

ضرورت ترميم ناكارآمدي ها و سستي ها در دولت

بعد از انتخابات سربلند و ماندگار ۲۹ ارديبهشت، نظرات و ايده هاي مختلفي درباره نحوه كار و رفتار دولت در كابينه دوازدهم ارائه مي شود. كارشناسان درواقع هركدام از منظري، راهكار و مسير بهينه تري را به گمان خود براي عملكرد دولت دوازدهم طراحي مي كنند. اين چرخش ايده ها و نظرات كارشناسي، به طور قطع مي تواند ادامه

ديپلماسي و هوشمندي

دكتر نادر هوشمنديار، استاد دانشگاه: در چهار سال گذشته، تسهيل در روابط بين الملل در صدر اولويت هاي كاري دولت قرار داشت. اين مهم آن قدر جدي بود كه بسياري از منتقدان به خاطر تعلق خاطر دولت به حوزه ديپلماسي، بارها مسئولان دولتي را به چالش كشيدند كه زياده روي آنها در سياست گذاري براي ديپلماسي باعث شده ادامه

با عملكرد بهينه، قدردان پيروزي ها باشيم

دكتر نادر هوشمنديار، استاد دانشگاه: انتخابات ۲۹ ارديبهشت در بهترين شكل ممكن برگزار و به يكي از زيباترين تصاوير براي نشان دادن وحدت و ايستادگي ملت ايران بر سر آرمان هايشان تبديل شد. حتما تاريخ نيز گواهي خواهد داد كه چنين عزمي براي سازندگي و حفظ داشته ها و دارايي هاي ايران بزرگوار با چه هيبت و ابهتي ادامه

نياز توسعه به همياري تا تقابل

فردا بالاخره انتخابات دوره دوازدهمين رياست جمهوري برگزار مي شود و نامي كه دو روز بعد از صندوق بيرون مي آيد، مي تواند روي سرنوشت يك ملت تأثير بگذارد براي همين ضرورت دارد تا نامزدهاي رياست جمهوري بلافاصله با آغاز رقابت در صبح جمعه، نگاهي حمايتي به يكديگر داشته باشند. به اين مفهوم كه بعد از مشخص شدن ادامه

تخريبگر توسعه يا نامزد رياست جمهوری

دكتر نادر هوشمنديار، استاد دانشگاه: هرچه به پايان فضای پرشور انتخابات نزديك مي شويم بحث ها و جدل ها آنقدر تند و تندخويانه مي شود كه گاهي انسان دچار واهمه مي شود كه چه اتفاقي درحال وقوع است. اين نكته را با نگاه به نامزدهای رياست جمهوری نمي گويم كه تقابل يا رويارويي شايد نفس حضور سياسي و قرار گرفتن ادامه

وعده هاي تهي و شكاف توسعه

دكتر نادر هوشمنديار، استاد دانشگاه: هر چه به روز ۲۹ ارديبهشت و فرارسيدن زمان برگزاري انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري نزديك مي شويم، گروه هاي سياسي با شدت بيشتري فعاليت مي كنند و حتي به اشكال مختلف رو در روي يكديگر مي ايستند و سخن مي گويند. اين مسئله بسيار مفيد و مطلوب است كه چنين پر اميد، همه ادامه

ضرورت پرهيز از بي ادبي هاي سياسي

دكتر نادر هوشمنديار، استاد دانشگاه: با مشخص شدن نتيجه تأييد صلاحيت ها، انتخابات رسما كليد خورد و كانديداهاي رياست جمهوري مي توانند براي دراختيارگرفتن كابينه دوازدهم، برنامه هاي يكديگر را به چالش بكشند. طبيعي است كه فضاي سياسي كشور هميشه در آستانه انتخابات، التهابات زيادي را تجربه مي كند و اين مسئله ادامه

توليد، تنها راه نجات اقتصاد ملي

به طور قطع، اينكه سالي نشانه اش اقتصاد مي شود و با محوريت توليد و اشتغال نام گذاري مي شود، از يك هوشمندي خبر مي دهد كه قصد دارد شكوفايي را به توسعه كشور بازگرداند. پيش ازاين نيز البته مقام معظم رهبري در سال هاي گذشته، نشانه توليد و اقتصاد را سرلوحه فعاليت و عملكرد قرار داده بودند. به عبارتي، اين ادامه

تلاش وجود دارد اما توليد به حقش نرسيده است

تحليل شرايط حاكم بر اقتصاد ايران در سال ۹۵ در گفت وگو با نادر هوشمند يار، استاد دانشگاه؛ تلاش وجود دارد اما توليد به حقش نرسيده است در روزهاي پاياني سال بيشتر از هر وقت ديگري، تحليل حال وهواي اقتصادي كشور در ميان كارشناسان شكل مي گيرد و تقريبا هميشه هم كارشناسان به اين نتيجه مي رسند كه سال با ادامه

يارانه ها، تكرار يك شكست

ماجرای يارانه ها برای اقتصاد و توسعه در ايران به يك پارادوكس عجيب تبديل شده است؛ پارادوكسي كه مي دانيم چه بلايي بر سر اقتصاد مولد مي آورد اما از سوی ديگر هر سال بيشتر از سال قبل بر تنور آن مي دميم. اين را برای اين مي نويسم كه ديروز يارانه نقدی ۶۸ ميليون نفر با رأی موافق نمايندگان مجلس برای سال ۹۶ ادامه

ناكارآمدان ديروز، مدعيان امروز

در جامعه امروز ايران، اقتصاد، دغدغه همه شده است و در همه جا مي توان آدم هايي را ديد كه با شناسه هاي متفاوت از طبقات مختلف، به نوعي اقتصاد، شرايط حاكم بر آن و نقش دولت در افت وخيزهاي شاخص هاي اقتصادي را مورد بحث و حتي كنكاش قرار داده اند؛ البته اينكه مردم به موقعيت اقتصادي كشور توجه دارند و درباره ادامه